Lucrare de licență: Rezerva succesorală în noul Cod civil

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. REZERVA SUCCESORALĂ. ASPECTE INTRODUCTIVE 5 1.1. Geneza și evoluția rezervei succesorale 5 1.2. Noțiunea, natura juridică și caractere juridice 12 CAPITOLUL II. OPRIREA LIBERALITĂȚILOR CARE ÎNCALCĂ REZERVA SUCCESORALĂ 16 2.1. Rezerva descendenților 16 2.1.1. Întinderea rezervei descendenţilor, noţiunea de descendent 16 2.1.2. Stabilirea numărului descendenţilor în funcţie Continua…