Lucrări de licență din dreptul familiei

Dreptul familiei este acea ramură a sistemului de drept român alcătuită din totalitatea normelor și instituțiilor juridice care reglementează raporturile nepatrimoniale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie naturală sau civilă și din alte raporturi asimilate de lege raporturilor de familie, a căror respectare este asigurată la nevoie, prin forța coercitivă a statului. Mai jos Continua…

Lucrări de licență din dreptul comerțului internațional

În ultimii ani, schimburile comerciale internaționale au cunoscut o dezvoltare deosebită. Comercianții, persoane fizice și societățile comerciale, și-au intensificat relațiile lor comerciale în cele mai diferite domenii de activitate. Tranzacțiile comerciale au atins cote nebănuite în trecut, mai ales în urma revoluțiilor din Europa centrală și de est și extinderii libertății comerțului în această zonă Continua…