Lucrare de diplomă: Drepturile și îndatoririle părintești

Cuprinsul lucrării de licență Drepturile și îndatoririle părintești Drepturile și îndatoririle părintești ABREVIERI 4 INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI CU PRIVIRE LA PERSOANA COPILULUI MINOR 8 1.1. Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a creşte copilul 9 1.2. Dreptul de a lua anumite măsuri faţă de copil 10 1.3. Dreptul de a cere înapoierea Continua…