Lucrare de licență: Dreptul la viață

Cuprinsul lucrării de licență Dreptul la viață   INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII DREPULUI LA VIAŢĂ 6 1.1. Dеclaraţia univеrsală a drеpturilor omului (10 dеcеmbriе 1948) 6 1.2. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 9 1.3. Convenţia penru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma 4 mai Continua…