Modurile de stingere a obligatiilor in lumina dreptului civil pozitiv

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Modurile de stingere a obligatiilor in lumina dreptului civil pozitiv”.

Mijloacele de stingere a obligaţiilor fac obiectul unui întreg Titlu VII, intitulat „Stingerea obligaţiilor”, din Cartea a V-a („Despre obligaţii”). Legiuitorul enumera în art. 1615 C. civ., ca moduri de stingere a obligaţiilor: plata, compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuită de executare, precum şi „alte moduri expres prevăzute de lege”.

Modurile de stingere a obligatiilor - lucrari de licenta
Modurile de stingere a obligatiilor – lucrari de licenta

Prin alte moduri expres prevăzute de lege, legiuitorul înţelege să trimită la reglementări cuprinse în alte texte legale care menţionează, de asemenea, cauze de stingere a raportului obligaţional, deşi nu sunt expres reglementate şi în titlul dedicat stingerii obligaţiilor.

Poate fi vorba, de exemplu, de executarea silită în natură (art. 1527-1529 C. civ.), de executarea prin echivalent (art. 1530-1548 C. civ.), de rezoluţiunea sau rezilierea contractului (art. 1549-1554 C. civ.), de novaţie (art. 1609-1614 C. civ.), de nulitate (art. 1246-1265), de împlinirea condiţiei rezolutorii (art. 1407 C. civ.), de prescripţia dreptului la acţiune (art. 2500-2544 C. civ.), de decăderea din drepturi (art. 2545-2550 C. civ.), toate ducând şi la o încetare sau dispariţie a raportului obligaţional, cu efecte diferite însă, ceea ce i-a determinat pe unii autori să critice intenţia de includere în sfera cazurilor de stingere a obligaţiei unele din modurile enumerate mai sus.

Realizam la comanda lucrari de licenta din domeniul Obligațiilor.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.